Home Tags Lomba

Tag: lomba

Undokai, Kemenangan Tanpa Perlu Piala

Undokai adalah Hari Olahraga yang diiukti oleh para pelajar Jepang, mulai tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar hingga SMP. Tahun 2016 adalah pertama kali...

CATATAN BERSERAK

Ego Kreativitas dan Kepekaan Sosial

Pada suatu ketika ada seorang teman yang bertanya mengenai cerpen yang saya tulis. Dia bertanya mengenai tokoh yang adalah...

Titian Toleransi